About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

Mission 0978a71a10f8ff04249f35d366202dde04fe11bc645f7ab25970c07f4000c2e4

World Jewish Congress syfte är att främja enighet inom det judiska folket och representera det judiska folkets intressen samt att säkerställa kontinuitet och utveckling av det judiska folkets religiösa, andliga, kulturella och sociala arv. World Jewish Congress strävar bland annat efter: 

 • att stärka solidariteten bland judiska församlingar över hela världen och, genom att erkänna staten Israels centralitet för samtida judisk identitet, stärka banden mellan judiska församlingar och judar i diasporan med Israel.  

 • att se till att judars och judiska församlingars rättigheter och intressen inte kränks eller hotas. 
 • att uppmuntra och stödja den kreativa utvecklingen av judiskt socialt, religiöst och kulturellt liv över hela världen.
 • att stödja judisk utbildning och utvecklingen av judiska värderingar. 
 •  att säkerställa judisk kontinuitet och överföring av judiskt arv från generation till generation.
 • Att hjälpa judiska församlingar att stärka judisk identitet och att konfrontera politiska, juridiska, sociala, religiösa, kulturella eller ekonomiska problem. 

 • att företräda medlemsförsamlingar och hela det judiska folket gentemot regeringar, statliga myndigheter, internationella och mellanstatliga organisationer och myndigheter, icke-statliga organisationer, interreligiösa grupper, andra religiösa grupper och medborgarorgan. 

 • att bevara minnet av Förintelsen och de miljoner judar och otaliga judiska församlingar som förstördes under Förintelsen, och att företräda överlevande och deras familjer. 

 • att bekämpa antisemitism i alla dess former och att höja allmänhetens medvetenhet om faran i religiös och etnisk intolerans, förtryck eller förföljelse. 
 • att främja, stödja och delta i interreligiösa dialoger. 
 • att uppmuntra och främja jämställdhet samt att involvera yngre judar i ledarskap i judiska församlingar och organisationer. 

World Jewish Congress kommer fortsatt att samarbeta med regeringar, nationer, organisationer och individer för att uppnå ovanstående mål i en anda av fred, frihet, jämlikhet och rättvisa.