About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

World map dc6e2b48dba6be39a2937427625f63f7e2d5fd2f6a30164d22ebe820e896de03

World Jewish Congress består av judiska församlingar och organisationer från 115 länder i världen samt regionala och internationella judiska organisationer. 

Regionala filialer anslutna till WJC är: African Jewish Congress, Euro-Asian Jewish Congress, European Jewish Congress, Latin American Jewish Congress, North American Jewish Congress och Israel.  

Följande internationella judiska organisationer är också medlemmar i WJC 

  • Anti-Defamation League (ADL)
  • B'nai B'rith International
  • Congress of European Rabbis
  • Claims Conference Hillel
  • International Council of Jewish Women
  • International Jewish Committee for Interreligious Consultations
  • WIZO
  • World Union of Jewish Students
  • World Zionist Organization / Jewish Agency for Israel