About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

"Alla judar är ansvariga för varandra" 

World Jewish Congress är den internationella organisation som representerar judiska församlingar och organisationer i över 100 länder runt om i världen och företräder deras intressen gentemot regeringar, parlament, internationella organisationer och andra trosuppfattningar. WJC representerar det judiska folkets mångfald och är politiskt obundet.  

Den talmudiska frasen ”Kol Yisrael Arevim Zeh beZeh”, alla judar är ansvariga för varandra, sammanfattar WJC:s kärnbudskap. Sedan dess grundande 1936, i Genève, Schweiz, har WJC kämpat för judars och judiska församlingars rättigheter i hela världen.  

Content about 1[1]

WJC är det "judiska folkets diplomatiska arm" och har under åren deltagit i och startat kampanjer med syfte att:

  • skapa rättvisa för offren för Förintelsen och deras ättlingar. 
  • offren för Förintelsen och deras ättlingar ska få finansiell ersättning för lidandet under Nazistregimen. 

  • bevara minnet av Förintelsen. 

  • få kompensation för plundrade judars egendom, liksom förhandlingar om ett avtal med schweiziska nationalbanken om tillgångar som blockeras på så kallade "underskottskonton". 

  • sovjetiska judar ska få rätt att emigrera till Israel eller, om de önskar, stanna med rätt att utöva sin religion. 

  • avslöja Kurt Waldheims (tidigare österrikiska presidenten och tidigare FN:s generalsekreterare) lögner om hans förflutna under andra världskriget. 
  • bekämpa antisemitism och delegitimering av Israel. 

  • kontinuerligt hjälpa staten Israel och dess folk i kampen för att uppnå ett liv i fred med sina grannar. 

Under årtionden har WJC också upprätthållit goda relationer med påven och utvecklat en dialog med den romersk-katolska kyrkan.  WJC arbetar också för att stärka relationerna med andra kristna kyrkor, representanter för muslimska församlingar såväl som med andra trossamfund. 

Under ledning av president Ronald S. Lauder sammanträder WJC:s verkställande kommitté regelbundet för att hantera WJC-frågor.  WJC:s styrelse sammanträder en gång per år. WJC:s generalförsamling, som samlas vart fjärde år, består av delegater från judiska församlingar och organisationer. Under generalförsamlingen väljs WJC:s ordförande och WJC:s politik för de kommande åren sätts. 

Stockholmskontoret

World Jewish Congress Stockholmskontor, med fokus på de nordiska länderna, öppnade i september 2020. Återöppnandet har historisk signifikans, World Jewish Congress svenska sektion etablerades av Gilel Storch som flydde till Sverige 1940. Storch genomförde ett flertal hjälp- och räddningsinsatser av judar från de nazistiska koncentrationslägren, och möjliggjorde Raoul Wallenbergs räddning av ungerska judar i naziockuperade Ungern under Förintelsen. I februari 1945 upprättade Gilel Storch kontakt med SS-chefen Heinrich Himmler via en mellanhand. I april åkte Norbert Masur, svensk WJC-representant, i hemlighet till Tyskland för att träffa Himmler. Genom förhandlingar med nazistledaren och de efterföljande samtalen med chefen för Svenska Röda Korset, Folke Bernadotte, kunde WJC rädda 4500 kvinnliga fångar från koncentrationslägret i Ravensbrück. Cirka hälften av dessa kvinnor, som hade deporterats till Tyskland från över fyrtio länder, var judar.  

World Jewish Congress fjärde världskonferens genomfördes under Storchs ledarskap i Stockholm 1959.  

Med lokal representation avser WJC att kunna bidra till att säkerställa ett rikt judiskt liv även i framtiden. Både Judiska Centralrådet och den svenska regeringen har uttryckt att man varmt välkomnar återöppnandet. Petra Kahn Nord är WJC:s representant i Norden.

Kontakta oss

Email: Stockholm@wjc.org
Tel: +468 510 500 30