About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

Wjc forum

כל ישראל ערבים זה לזה

" Minden zsidó felelős minden zsidóért "

A Zsidó Világkongresszus a világ 100 országának zsidó közösségeit és szervezeteit képviselő nemzetközi szervezet. Közben jár az érdekükben kormányoknál, parlamenteknél, nemzetközi szervezeteknél és más vallások képviselőinél. A Zsidó Világkongresszus a zsidó nép legnagyobb képviselete, politikailag semleges.

“Kol Yisreal Arevim Zeh beZeh - Minden zsidó felelős miden zsidóért” - a Talmud e mondata magába sűríti a Zsidó Világkongresszus létrehozásának alapvető célját. A svájci Genfben 1936-ban megalapított Zsidó Világkongresszus a kezdetektől fogva a zsidók és a zsidó közösségek jogaiért folytatott küzdelem frontvonalában van.

Megalakulása óta a Zsidó Világkongresszus - “a zsidó nép diplomáciai képviselete” - számtalan célért küzdött. Igazságot követelt a Holokauszt áldozatainak, illetve az ő leszármazottaiknak, amibe beletartozott a nácizmus idején elszenvedett megpróbáltatásokért járó anyagi kárpótlás is. Óvta a Holokauszt emlékét; elérte az eltulajdonított zsidó javak visszaszolgáltatását vagy azok jóvátételét, a svájci bankokkal pedig megegyezett az úgynevezett “alvó számlákon” tárolt vagyonról. Közbenjárt azért, hogy a szovjet zsidók letelepedhessenek Izraelben, vagy születési helyükön szabadon gyakorolhassák vallásukat. Leleplezte, hogy Kurt Waldheim osztrák elnök, egykori ENSZ-főtitkár hazudott háborús múltjáról. Szembeszállt az antiszemitizmussal és az izrael létjogosultságát megkérdőjelező törekvésekkel. Emellett folyamatosan támogatja Izrael államot és annak lakosságát arra irányuló küzdelmében, hogy békében éljen szomszédaival.

A Zsidó Világkongresszus évtizedek óta különleges kapcsolatot ápol a Szentszékkel is, melynek során párbeszédet alakított ki a Római Katolikus Egyházzal. A Kongresszus dolgozik a vallásközi kapcsolatok kiépítésén a többi keresztény egyházzal, a muzulmán közösségek képviselőivel és más vallásokkal is.

A Zsidó Világkongresszus munkáját a Ronald S. Lauder elnök vezette Végrehajtó Bizottság irányítja, amely rendszeresen ülésezik. A Zsidó Világkongresszus Kormányzó Tanácsa évente, a Zsidó Világkongresszus Plenáris Gyűlése pedig négyévente találkozik. Utóbbira minden zsidó tagszervezet és közösség delegál küldötteket, akik megválasztják a Zsidó Világkongresszus vezetőségét és meghatározzák a Kongresszus feladatait, irányvonalát.