About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

Themen 0959c61110ec201433eaa1a3d5b0f460427037eff3b9b6b954d328b906e68c25

WJC har flera viktiga fokusområden: WJC motsätter sig alla former av antisemitism och rasism, strävar efter att bevara minnet av Förintelsen och efter rättvisa för offren för Förintelsen och deras ättlingar, stöder Israel och motsätter sig den växande delegitimiseringen som Israel tvingas möta, strävar efter rättvisa för judar i arabiska länder, stöttar judiska församlingar runt om i världen, uppmuntrar samarbete mellan olika religioner och fördömer hotet från den nuvarande iranska regimen. 

Antisemtism 

Antisemitismen är fortfarande djupt rotad i många demokratier, trots ansträngningar från regeringar och icke-statliga organisationer att bekämpa den.  Nya former och uttryck för antisemitism läggs till "traditionell" antisemitism som utvecklas runt om i världen. 

Stöd till Israel 

Runt världen utmanas ständigt Israels rätt att existera som en judisk stat.  WJC och dess medlemsförbund försvarar Israels rätt att existera och stöttar den judiska staten mot oskäliga och ensidiga anklagelser. 

Hågkomst av Förintelsen 

Sju decennier efter Förintelsen har vissa länder fortfarande inte lämnat tillbaka egendom som plundrats från judar till sina sanna ägare.  WJC försvarar offrens och deras ättlingars rättigheter.  WJC strävar efter att det största brottet i mänsklighetens historia inte förnekas eller trivialiseras. 

Interreligiös dialog 

WJC har kontinuerligt poängterat vikten av, och engagerat sig i, en levande dialog mellan de tre abrahamitiska religionerna - judendom, kristendom och islam.  Interreligiöst samarbete kan hjälpa till att säkerställa världsfred och möjliggöra bättre förståelse mellan de olika grupper som utgör våra samhällen. 

Relationer till judiska församlingar 

WJC upprätthåller kontakter med alla församlingar som är anslutna till oss. För WJC är det centralt att svara på församlingsmedlemmarnas specifika lokala behov inom kultur, utbildning och religion. WJC:s mål är att främja kontakter mellan dessa församlingar och att förse dem med hjälp vid behov. 

Judar från arabländer 

Historien och situationen för judar som flydde från arabstaterna efter 1948, eller som fortfarande bor där, är inte allmänt känd.  WJC har åtagit sig att uppmärksamma regeringar och internationella organisationer på detta. 

Det iranska hotet 

Irans kärnvapenambitioner utgör ett hot mot dess grannar och världen.  Iran är en av de största finansiärerna av terrorism.  Iranska ledare, och främst president Ahmadinejad, ifrågasätter eller förnekar ständigt Förintelsen och hotar Israel.