About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

History ee9cd32ca1b22a109a7d1e7f26f68c0863b2a3e64d6803032b75127750e26586

I augusti 1936 samlades 230 representanter för judiska församlingar från 32 länder i Genève, Schweiz för att grunda den judiska världskongressen Wolrd Jewish Congress. Faran var tydlig, judar som bodde i Nazityskland förföljdes och blev av med sina rättigheter och den våg av antisemitism som svepte över Europa blev allt starkare. 

Huvudsyftet med den nya organisationen var att mobilisera det judiska folket och de demokratiska krafterna mot nazistiska angrepp, att kämpa för lika politiska och ekonomiska rättigheter överallt, att stödja inrättandet av ett judiskt nationellt hem i Palestina och att skapa ett världsomfattande judiskt representativt organ baserat på konceptet om det judiska folkets enhet. En demokratisk organisation som kunde agera i gemensamma frågor. 

Det var World Jewish Congress som 1942 varnade den fria världen för nazistiska förintelsen. WJC generalsekreterare Gerhart Riegner skickade det historiska ”Riegner Telegram” för att pressa amerikanska och brittiska ledare att vidta åtgärder. WJC inrättade en hjälpkommitté för judiska krigsflyktingar och samarbetade med Internationella Röda korsets kommitté för att skydda judar i tyska ockuperade länder. 

Under hela kriget tryckte WJC aktivt på de allierade regeringarna för att bevilja visum till judiska flyktingar från Europa och att säkerställa återställandet av judiska minoritetsrättigheter i områden som befriats av de allierade styrkorna. 

I efterdyningarna av andra världskriget gjorde WJC ansträngningar för att återuppbygga judiska samhällen i Europa, tillhandahöll hjälp till fördrivna personer och överlevande från Förintelsen, tryckte på för att Tyskland skulle betala skadestånd till Förintelsens offer och förespråkade straff för nazistledare som hade begått brott mot mänskligheten. 

1951 grundande WJC:s president Nahum Goldmann konferensen om materiella anspråk mot Tyskland för att hantera ersättningskrav. Ett år senare undertecknades Luxemburgavtalet med Västtyskland. Tack vare detta avtal har nästan 300 000 judiska överlevande totalt erhållit 103,57 miljarder US dollar i ersättning och pensionsutbetalningar från Tyskland under de senaste sex decennierna. 

World Jewish Congress lobbade också framgångsrikt FN och regeringar för att stödja upprättandet av staten Israel. Efter 1948 fokuserade WJC sin uppmärksamhet på situationen för judiska flyktingar i arabiska länder och uppmärksammade också världen på situationen för judar i Sovjetunionen, som till slut fick tillstånd att flytta till Israel eller stanna kvar, om de önskade, och utöva och uttrycka sin religion fritt. 

Under ledning av Edgar M. Bronfman, som tjänstgjorde som WJC-president från 1979 till 2007, avslöjade WJC Österrikes president och FN: s generalsekreterare Kurt Waldheims nazistiska förflutna. Under 1990-talet lobbade kongressen framgångsrikt för återbetalning av tillgångar till Förintelsens offer som fanns på så kallade 'vilande' bankkonton i Schweiz och på andra håll. Det säkerställdes att tillgångarna återlämnades till sina rättmätiga ägare eller att tillräcklig ersättning betalades. Kommissioner inrättades i 17 nationer för att undersöka tillgångar som stulits under Förintelsen, inklusive plundrad konst. Dessa återvunna medlen har använts för att stödja en mängd program över hela världen. 

WJC kämpade också för rättvisa för tvångsarbetare - både judiska och icke-judiska - vars plågsamma svårigheter inte hade kompenserats under årtionden, vilket resulterade i att Tyskland inrättade en fond på 8,63 miljarder dollar år 2001. 

World Jewish Congress har också legat i framkant när det gäller att främja en bättre förståelse med andra religioner, särskilt med den katolska kyrkan, och organisationen underlättade upprättandet av diplomatiska relationer mellan Israel och Heliga stolen 1993. 

WJC är idag den enda verkligt globala judiska organisationen som har över 100 anslutna judiska församlingar och organisationer från hela världen.  

Svensk historia 

World Jewish Congress svenska sektion etablerades av Gilel Storch som flydde till Sverige 1940. Storch genomförde ett flertal hjälp- och räddningsinsatser av judar från de nazistiska koncentrationslägren, och möjliggjorde Raoul Wallenbergs räddning av ungerska judar i naziockuperade Ungern under Förintelsen. I februari 1945 upprättade Gilel Storch kontakt med SS-chefen Heinrich Himmler via en mellanhand. I april åkte Norbert Masur, svensk WJC-representant, i hemlighet till Tyskland för att träffa Himmler. Genom förhandlingar med nazistledaren och de efterföljande samtalen med chefen för Svenska Röda Korset, Folke Bernadotte, kunde WJC rädda tusentals kvinnliga fångar från koncentrationslägret i Ravensbrück. Cirka hälften av dessa kvinnor, som hade deporterats till Tyskland från över fyrtio länder, var judar.  

World Jewish Congress fjärde världskonferens genomfördes under Storchs ledarskap i Stockholm 1959.  

World Jewish Congress Stockholmskontor, med fokus på de nordiska länderna, öppnade i september 2020. Med lokal representation avser WJC att kunna bidra till att säkerställa ett rikt judiskt liv även i framtiden. Både Judiska Centralrådet och den svenska regeringen har uttryckt att man varmt välkomnar återöppnandet. Petra Kahn Nord är WJC:s representant i Norden.

Artiklar om WJC och Norbert Masur

Läs gärna artiklarna om WJC och Norbert Masur skrivna av Max Federmann för publicering i Världen idag 18 november och 25 november 2020. 

Den svenske juden som förhandlade med Himler 18 november 2020

Norbert Masur gav idé till Raoul Wallenbergs insats i Ungern 25 november 2020