ברכת רונלד ס. לאודר לקהילות הקונגרס היהודי העולמי לרגל ראש השנה - World Jewish Congress

ברכת רונלד ס. לאודר לקהילות הקונגרס היהודי העולמי לרגל ראש השנה

ברכת רונלד ס. לאודר לקהילות הקונגרס היהודי העולמי לרגל ראש השנה  

בערב השנה החדשה אנו מבקשים לקחת פסק זמן מייסורי העולם שסביבנו, לעצור לשעה קלה ולהרהר בחודשים הרבים של טלטלה ומשבר שעברנו. כולנו תוהים: לְמה עלינו לייחל בשנה הקרובה? ומה ביכולתנו לעשות, כציבור וכפרטים, כדי להבטיח שנצליח לבנות עולם טוב יותר, עתיד טוב יותר?

כבוד גדול הוא לי לעמוד, יום אחר יום, שבוע אחר שבוע, בראש הרשת המדהימה הזו של קהילות יהודיות המרכיבות את הקונגרס היהודי העולמי. אנו יודעים היטב שאנו איתנים יותר יחד מאשר לבד. המחויבות המשותפת שלנו לעם היהודי, הערבות ההדדית – בעבר, בהווה ובעתיד – היא המפתח ליכולתנו להתגבר על כל משבר ולשמוח בכל התפתחות חיובית.

מגפת הקורונה השפיעה על חייו של כל אחד ואחת מאתנו, אבל אני גאה לחזות בשיתופי הפעולה בין הקהילות היהודיות ברחבי העולם, ששמו להן למטרה – כעת עוד יותר מבשנים עברו – לתמוך בכל לב בחברים ובמשפחות שהן מייצגות.

אנו מתמודדים יחד עם המציאות החדשה הזו, ויחד נישא את עינינו אל שנה חדשה וטובה יותר.  

 

בשם הקונגרס היהודי העולמי, אני מאחל לכל אחד ואחת מכם שנה של בריאות טובה, אושר ותקווה.

שנה טובה!

 

 

More videos

All Videos