About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

Themen

Światowy Kongres Żydów ma liczne priorytety: aktywny sprzeciw wobec wszelkich form antysemityzmu i rasizmu, dążenie do zachowania pamięci o Szoach przez przyszłe pokolenia, zapewnianie sprawiedliwości ofiarom Holokaustu i ich potomkom, wspieranie Izraela i przeciwstawianie się coraz silniejszemu podważaniu legalności państwa żydowskiego, sprzeciwianie się zagrożeniu ze strony obecnego reżimu Iranu, umacnianie stosunków międzywyznaniowych, prowadzenie kampanii na rzecz sprawiedliwości dla Żydów z ziem arabskich, praca na rzecz dobrobytu gmin żydowskich na całym świecie.

Antysemityzm

Antysemityzm, pomimo wysiłków wkładanych przez rządy i organizacje pozarządowe w zwalczanie go, jest nadal głęboko zakorzenionym zjawiskiem w wielu krajach demokratycznych. Oprócz „tradycyjnego” antysemityzmu na całym świecie rosną przejawy jego nowych form i sposobów wyrażania.

Kwestie dotyczące gmin żydowskich

Główną rolą Światowego Kongresu Żydów jest pozostawanie w ciągłym kontakcie z wszystkimi stowarzyszonymi gminami żydowskimi na świecie, odpowiadanie na ich określone społeczne, kulturalne, edukacyjne i religijne potrzeby, ułatwianie kontaktów pomiędzy gminami i zapewnianie – zwłaszcza w przypadku małych i odizolowanych gmin – stosownej potrzebnej pomocy.

Spuścizna Holokaustu

Choć od Zagłady minęło już siedemdziesiąt lat, niektóre kraje nadal nie zwróciły skradzionych dóbr żydowskich ich prawowitym właścicielom. WJC broni praw ofiar i ich potomnych. Dokłada też starań, by największa zbrodnia w historii ludzkości nie była negowana ani trywializowana.

Dialog międzywyznaniowy

WJC zawsze inicjował dialog pomiędzy trzema religiami Abrahama: judaizmem, chrześcijaństwem i islamem. Współpraca pomiędzy wyznaniami może w znaczący sposób przyczynić się do pokoju na świecie i lepszego porozumienia pomiędzy gminami w naszych społeczeństwach.

Zagrożenie ze strony Iranu

Nuklearne dążenia Iranu stanowią zagrożenie wobec jego sąsiadów i świata. Iran jest jednym z najważniejszych sponsorów terroryzmu. Przywódcy Iranu, z prezydentem Ahmadineżadem na czele, nieustannie kwestionują lub negują Holokaust i zagrażają Izraelowi.

Izrael

Prawo do istnienia Izraela jako kraju żydowskiego jest na świecie nieustannie podważane. WJC i organizacje stowarzyszone bronią zasadności istnienia Izraela na wszystkich poziomach i wspierają kraj w obliczu nieuzasadnionych i stronniczych ataków.

Żydzi z ziem arabskich

Los i problemy Żydów, którzy opuścili ziemie arabskie lub zdecydowali się na nich zostać po 1948 nie są dobrze znane. WJC jest zaangażowany w podnoszenie tego zagadnienia wśród rządów i organizacji międzynarodowych.