About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

World map

Światowy Kongres Żydów skupia krajowe organy reprezentujące gminy żydowskie w 115 krajach świata, lokalne organizacje reprezentujące Żydów, jak również liczne międzynarodowe organizacje żydowskie.

Lokalne organizacje stowarzyszone z WJC to Afrykański Kongres Żydów, Euroazjatycki Kongres Żydów, Europejski Kongres Żydów, Latynoamerykański Kongres Żydów, Światowy Kongres Żydów w Izraelu i Światowy Kongres Żydów w Ameryce Północnej.

Do WJC należą także następujące organizacje żydowskie: Liga Przeciwko Zniesławieniu, Synowie Przymierza, Konferencja Rabinów Europejskich, Konferencja Żydowskich Roszczeń Materialnych Przeciwko Niemcom, Hillel, Międzynarodowa Rada Kobiet Żydowskich, Międzynarodowy Komitet Żydowski ds. Konsultacji Międzywyznaniowych, Międzynarodowa Syjonistyczna Organizacja Kobiet, Światowa Unia Studentów Żydowskich, Światowa Organizacja Syjonistyczna / Agencja Żydowska dla Izraela.