About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

President

Światowej sławy filantrop, inwestor, kolekcjoner sztuki i dawny urzędnik państwowy, amb. Ronald S. Lauder pełni funkcję prezesa WJC od czerwca 2007 r. Prezes Lauder wykazuje także głębokie oddanie Judaizmowi poprzez liczne akcje dobroczynne na całym świecie.

Jako prezes WJC ambasador Lauder miał okazję poznać wielu premierów i przedstawicieli rządów walczących o sprawy ważne dla Żydów i gmin żydowskich na świecie. Jest wielkim orędownikiem Izraela, zwłaszcza w czasach, kiedy kraj i jego obywatele stają się celem ataków. Propaguje także konieczność pomocy w rozwijaniu nowych gmin żydowskich na całym świecie.

Od 1983 do 1986 roku Ronald S. Lauder pełnił funkcję zastępcy asystenta sekretarza obrony Stanów Zjednoczonych ds. Europy i NATO. W 1986 r. został wyznaczony przez prezydenta Reagana na stanowisko ambasadora USA w Austrii. Zbudował tam silne relacje dyplomatyczne pomiędzy obydwoma krajami, potępiając osobiście Kurta Waldheima, który został prezydentem Austrii.

Doświadczenia ambasadora Laudera w Austrii jeszcze bardziej pogłębiły jego szacunek wobec dziedzictwa żydowskiego i zaangażowanie w jego ochronę. Zajął się odnawianiem życia gmin żydowskich w Europie Środkowej i Wschodniej, wyniszczonych przez Holokaust i poddawanych komunistycznym represjom. W 1987 roku ustanowił Fundację Ronalda S. Laudera, która wspiera obecnie 37 żydowskich szkół, obozów i ośrodków gmin w Austrii, na Białorusi, w Bułgarii, Czechach, Niemczech, Polsce, Rumunii, Słowacji, Ukrainie i na Węgrzech. Wysiłki Laudera zaowocowały uświadomieniem sobie przez tysiące młodych Żydów wagi spuścizny żydowskiej.

Ambasador Lauder stworzył także program międzynarodowej wymiany studenckiej pomiędzy uczelniami w Nowym Jorku i Wiedniu, obejmujący obecnie także studentów z Berlina, Budapesztu, Pragi, St. Petersburga, Sofii i Warszawy.

W 1997 roku został wybrany prezydentem Żydowskiego Funduszu Narodowego, a po dziesięciu latach owocnego urzędowania został Przewodniczącym Rady. Od 1999 do 2011 roku pełnił funkcję prezesa konferencji przewodniczących wiodących amerykańskich organizacji żydowskich.

Zainteresowanie sztuką ambasadora Laudera i jego zaangażowanie w walkę na rzecz sprawiedliwości zawiodły go do stworzenia i stanięcia na czele Komitetu ds. Odzyskiwania Dzieł Sztuki, który pomógł ustanowić międzynarodowe prawa umożliwiające odzyskiwanie dzieł sztuki skradzionych przez nazistów podczas II wojny światowej. Komitet nieustannie pomaga w odzyskiwaniu ważniejszych obrazów i dostarczaniu ich prawowitym właścicielom.

W 2008 roku ambasador Lauder został wybrany przewodniczącym Światowej Żydowskiej Organizacji Roszczeniowej.

Pełni także funkcje przewodniczącego Rady ds. Dziedzictwa Żydowskiego, dyrektora Międzynarodowej Rady Nadzorczej Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Jad wa-Szem, członka Rady Muzeum Holokaustu Stanów Zjednoczonych, członka zarządu Żydowskiego Seminarium Teologicznego, członka zarządu Amerykańsko-Żydowskiego Połączonego Komitetu Rozdzielczego, członka rady naukowej Fundacji Abrahama, przewodniczącego rady naukowej Archiwum Sacharowa na Uniwersytecie Brandeis oraz członka międzynarodowej rady naukowej Muzeum Tel Awiwu. Ambasador Lauder jest główną figurą wspierającą Centrum Szalom od jego powstania. Jest również honorowym przewodniczącym rady nadzorczej Muzeum Sztuki Współczesnej.