About Us - World Jewish Congress

 

Wjc forum

כל ישראל ערבים זה לזה

הקונגרס היהודי העולמי הוא ארגון בינלאומי המייצג קהילות וארגונים יהודיים ב-100 מדינות ברחבי העולם. הוא פועל בשמם מול ממשלות, פרלמנטים, ארגונים בינלאומיים וגופים דתיים שונים. הקונגרס היהודי העולמי משקף את רבגוניותו של העם היהודי ואינו מזוהה פוליטית עם מפלגה כלשהי.

הביטוי התלמודי "כל ישראל ערבים זה לזה" מקפל בתוכו את - סיבת הקיום של הקונגרס היהודי העולמי. מאז ייסודו בשנת 1936 בז'נבה, שווייץ, ניצב הקונגרס היהודי העולמי בחזית המאבק למען זכויותיהם של היהודים ושל הקהילות היהודיות בעולם.

מאז הקמתו הקונגרס היהודי העולמי המהווה "הזרוע הדיפלומטית של העם היהודי" נטל חלק באינספור קמפיינים: לעשיית צדק עם קורבנות השואה ויורשיהם, ובכלל זה לפיצוים בגין הסבל שסבלו תחת השלטון הנאצי; להגנה על זכר השואה; להשבת נכסים יהודיים שנגזלו או קבלת פיצוי בגינם, ולניהול משא ומתן עם הבנקים השוויצריים המחזיקים במה שמכונה "חשבונות רדומים"; למאבק על זכותם של יהודי ברית המועצות לעלות לישראל אם רצונם בכך, ועל חופש הדת של הבוחרים להישאר; לחשיפת שקריו של נשיא אוסטריה ומזכ"ל האו"ם לשעבר קורט ולדהיים בנוגע למעשיו בתקופת המלחמה; למלחמה באנטישמיות ובדה-לגיטימציה של מדינת ישראל; ולתמיכה מתמשכת במדינת ישראל ובעם ישראל ובמאבקם לחיות בשלום עם שכניהם.

במשך עשרות שנים טיפח הקונגרס היהודי העולמי מערכת יחסים קרובה עם הכס הקדוש וניהל דיאלוג עם הכנסייה הקתולית. הקונגרס טווה קשרים בין-דתיים גם עם זרמים נוצריים נוספים, עם נציגי קהילות מוסלמיות ועם דתות אחרות.

בראשות נשיאו רונאלד לאודר מתכנס הוועד הפועל של הקונגרס היהודי העולמי באופן סדיר ומנהל את ענייניו של הארגון. מועצת ההנהגה של הקונגרס היהודי העולמי מתכנסת אחת לשנה. העצרת הכללית נערכת אחת לארבע שנים, ובה נפגשים נציגים מכל הקהילות והארגונים היהודיים החברים כדי לבחור את הנהגת הקונגרס היהודי העולמי ולקבוע את מדיניותו.