About Us - World Jewish Congress

History

כאשר נפגשו 230 הצירים, נציגי קהילות יהודיות מ-32 מדינות, בז'נבה שבשווייץ באוגוסט 1936 וייסדו את הקונגרס היהודי העולמי, הסכנה הייתה ברורה ומיידית: יהודים בגרמניה הנאצית נרדפו וזכויותיהם נשללו, וגל עולה של אנטישמיות הכה ביהודים בכל רחבי אירופה.

מטרותיו העיקריות של הארגון החדש היו להניע את העם היהודי ואת הכוחות הדמוקרטיים לפעול נגד המתקפה הנאצית, להילחם למען שוויון זכויות פוליטי וכלכלי בכל מקום, לתת יד להקמתו של בית לאומי ליהודים בפלסטינה ולהקים גוף יהודי מייצג וחובק עולם המבוסס על רעיון אחדות העם היהודי, בעל מבנה דמוקרטי ויכולת לפעול בנושאים המשותפים.

היה זה הקונגרס היהודי העולמי שהתריע בשנת 1942 על התרחשותה של השואה, באמצעות ''מברק ריגנר'' ההיסטורי ששלח גרהרט ריגנר, מזכ''ל הקונגרס היהודי העולמי דאז, שהביא לידיעת העולם החופשי את תכניות ההשמדה של הנאצים ודחק במנהיגי ארצות הברית ובריטניה לנקוט פעולה דחופה. הקונגרס היהודי העולמי הקים ועדת סיוע לפליטי המלחמה היהודים ושיתף פעולה עם הוועדה הבינלאומית של הצלב האדום בהגנה על היהודים בארצות שהיו תחת הכיבוש הגרמני.

במשך המלחמה פעל הקונגרס היהודי העולמי אל מול ממשלות בעלות הברית כדי שיעניקו ויזות לפליטים יהודים מאירופה וכדי להבטיח את החזרת הזכויות של המיעוטים היהודיים על כנן בשטחים ששוחררו בידי כוחות בעלות הברית. באפריל 1945, הצליח הקונגרס היהודי העולמי להשיג את שחרורן של 4,500 אסירות ממחנה הריכוז לנשים ראוונסבריק באמצעות משא ומתן ישיר עם מנהיג נאצי בכיר.

לאחר מלחמת העולם השנייה התגייס הקונגרס היהודי העולמי לשיקום קהילות יהודיות באירופה, העניק סיוע לעקורים ולניצולי שואה, ודחף לפיצוי הקורבנות על ידי גרמניה ולענישה של
מנהיגים נאצים שביצעו פשעים נגד האנושות

בשנת 1951 הקים נחום גולדמן, נשיא הקונגרס היהודי העולמי, את ועידת התביעות נגד גרמניה שאחראית על טיפול בתביעות פיצויים מגרמניה. שנה לאחר מכן נחתם בלוקסמבורג הסכם השילומים עם גרמניה המערבית. הודות להסכם זה קיבלו קרוב ל-300,000 יהודים ניצולי שואה בששת העשורים האחרונים סך כולל של 60 מיליארד דולר מגרמניה בתשלומי פיצויים ופנסיה.

גם השדולה שהפעיל הקונגרס היהודי העולמי באו"ם ובקרב הממשלות כדי שיתמכו בהקמתה של מדינת ישראל, נחלה הצלחה. אחרי 1948 הפנה הקונגרס היהודי העולמי את עיקר מאמציו לטיפול במצוקתם של הפליטים היהודים ממדינות ערב, ואף משך תשומת לב בינלאומית למצוקתם של יהודי ברית המועצות, שקיבלו בסופו של דבר רשות לעלות לישראל או להישאר בקהילותיהם אם ירצו בכך, תוך מימוש זכותם לחופש דת.

בהנהגתו של אדגר ברונפמן, שכיהן כנשיא הקונגרס היהודי העולמי בין השנים 1979 ל-2007, חשף הקונגרס היהודי העולמי את העבר הנאצי של נשיא אוסטריה ומזכ"ל האו"ם קורט ולדהיים. בשנות ה-90 הצליחה שדולת הקונגרס להשבת נכסי קורבנות השואה המוחזקים בחשבונות בנק "רדומים" בשווייץ ובמקומות אחרים, להבטיח כי הנכסים יוחזרו לבעליהם החוקיים או שישולם להם פיצוי הולם. ב-17 מדינות קמו ועדות לבחינת נכסים מתקופת השואה, כולל יצירות אמנות שנבזזו, והכספים שנאספו שימשו לפעילות במספר רב של תוכניות ברחבי העולם.

הקונגרס היהודי גם נלחם למען צדק לעובדי כפייה – יהודים ולא יהודים – שעשרות שנים לא זכו לכל פיצוי על סבלם, והצליח להביא את גרמניה להקים בשנת 2001 קרן בהיקף של 5 מיליארד דולר.

הקונגרס היהודי העולמי התייצב בחוד החנית של טיפוח הקשרים עם דתות אחרות, בעיקר עם הכנסייה הקתולית, והוביל לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל והכס הקדוש בשנת 1993.

כיום, הקונגרס היהודי העולמי הינו הארגון היהודי היחיד שהוא גלובלי באמת, הודות לקהילות וארגונים חברים בלמעלה מ-100 מדינות ברחבי העולם