About Us - World Jewish Congress

כל ישראל ערבים זה בזה

"All Jews are responsible one to another"

Mission

A Zsidó Világkongresszus küldetése, hogy elősegítse a zsidó nép egységét és képviselje annak érdekeit, hogy biztosítsa a vallási, spirituális, kulturális és társadalmi örökségének folytonosságát és fejlődését. A Zsidó Világkongresszus többek között törekszik arra, hogy:

  • erősítse a zsidó közösségek közötti szolidaritást a világban, és felismerve, hogy a kortárs zsidó identitásban központi szerepet játszik Izrael, törekszik arra, hogy erősítse a zsidó közösségek és a diaszpórában élő zsidók kapcsolatát Izraellel;
  • biztosítsa a zsidók és zsidó közösségek jogait, státuszát és érdekeit, illetve megvédje őket ott, ahol ezeket megtagadják, megsértik vagy fenyegetik;
  • bíztassa és segítse a zsidók társadalmi, vallási és kulturális életének kreatív fejlődését világszerte, hogy segítse a zsidó oktatást és a zsidó értékek fejlődését, hogy biztosítsa a zsidó folytonosságot és a zsidó hagyományok generációk közötti átörökítését;
  • segítse a zsidó közösségeket zsidó identitásuk megerősítésében, illetve problémáik megoldásában politikai, jogi, társadalmi, vallási, kulturális vagy gazdasági téren;
  • képviselje a tagszervezeteit és a zsidó népet, illetve érdekükben eljárjon kormányoknál, kormányszerveknél, nemzetközi és kormányközi szervezeteknél, civil szervezeteknél, vallásközi csoportoknál, más vallások képviselőinél vagy polgári szerveződéseknél;
  • megőrizze a Holokauszt, illetve a Soá alatt elpusztított milliónyi zsidó és számtalan zsidó közösség emlékét, és hogy közbenjárjon a túlélők és családtagjaik érdekében;
  • harcoljon az antiszemitizmus minden megjelenési formája ellen, és hogy felhívja a közvélemény figyelmét arra, milyen veszélyeket rejt magában a vallási, faji vagy etnikai intoleranciára, elnyomásra vagy üldöztetésre való izgatás;
  • elősegítse és támogassa a vallásközi párbeszédet, és részt vegyen abban; valamint hogy .
  • bátorítsa és elősegítse a nemek közti egyenlőséget, illetve a fiatal zsidók részvételét a zsidó közösségek és szervezetek vezetésében.

A Zsidó Világkongresszus törekedni fog a kormányokkal, nemzetekkel és egyénekkel történő együttműködésre a fenti célok elérésének érdekében a béke, szabadság, egyenlőség és igazság szellemében.