כל ישראל ערבים זה לזה

"All Jews are responsible for one another"

World Jewish Congress
501 Madison Avenue
New York
NY 10022
USA
tel.: +1 212 755 5770
e-mail: info@worldjewishcongress.org

World Jewish Congress Israel
9a Diskin Street
Jerusalem
96440
Israel
tel.: +972 2 633 30 00
e-mail: wjc@wjc.co.il