כל ישראל ערבים זה לזה

"All Jews are responsible for one another"

"Alla judar är ansvariga för varandra" 

World Jewish Congress är den internationella organisation som representerar judiska församlingar och organisationer i över 100 länder runt om i världen och företräder deras intressen gentemot regeringar, parlament, internationella organisationer och andra trosuppfattningar. WJC representerar det judiska folkets mångfald och är politiskt obundet.  

Den talmudiska frasen ”Kol Yisrael Arevim Zeh beZeh”, alla judar är ansvariga för varandra, sammanfattar WJC:s kärnbudskap. Sedan dess grundande 1936, i Genève, Schweiz, har WJC kämpat för judars och judiska församlingars rättigheter i hela världen.  

Content about 1[1]

WJC är det "judiska folkets diplomatiska arm" och har under åren deltagit i och startat kampanjer med syfte att:

  • skapa rättvisa för offren för Förintelsen och deras ättlingar. 
  • offren för Förintelsen och deras ättlingar ska få finansiell ersättning för lidandet under Nazistregimen. 

  • bevara minnet av Förintelsen. 

  • få kompensation för plundrade judars egendom, liksom förhandlingar om ett avtal med schweiziska nationalbanken om tillgångar som blockeras på så kallade "underskottskonton". 

  • sovjetiska judar ska få rätt att emigrera till Israel eller, om de önskar, stanna med rätt att utöva sin religion. 

  • avslöja Kurt Waldheims (tidigare österrikiska presidenten och tidigare FN:s generalsekreterare) lögner om hans förflutna under andra världskriget. 
  • bekämpa antisemitism och delegitimering av Israel. 

  • kontinuerligt hjälpa staten Israel och dess folk i kampen för att uppnå ett liv i fred med sina grannar. 

Under årtionden har WJC också upprätthållit goda relationer med påven och utvecklat en dialog med den romersk-katolska kyrkan.  WJC arbetar också för att stärka relationerna med andra kristna kyrkor, representanter för muslimska församlingar såväl som med andra trossamfund. 

Under ledning av president Ronald S. Lauder sammanträder WJC:s verkställande kommitté regelbundet för att hantera WJC-frågor.  WJC:s styrelse sammanträder en gång per år. WJC:s generalförsamling, som samlas vart fjärde år, består av delegater från judiska församlingar och organisationer. Under generalförsamlingen väljs WJC:s ordförande och WJC:s politik för de kommande åren sätts. 

Stockholmskontoret

World Jewish Congress Stockholmskontor,  med fokus på Sverige och de nordiska länderna, öppnade i september 2020. Stockholm valdes dels för att det är en central stad för judiskt liv i Norden, med viktiga judiska institutioner såsom Paideia folkhögskola, kulturhuset Bajit och Judiska museet, dels för att WJC sedan några år etablerat ett viktigt samarbete med den svenska regeringen och Judiska Centralrådet med hänseende på de utmaningar som den svenska judenheten står inför. Med lokal representation avser WJC att kunna bidra till att säkerställa ett rikt judiskt liv även i framtiden. Både Judiska Centralrådet och regeringen har uttryckt att man varmt välkomnar återöppnandet. Petra Kahn Nord är WJC:s representant i Norden.

Kontakta oss

Email: Stockholm@wjc.org
Mobil: +46707308851