WJC CEO Robert Singer: "The world was silent" (in Hebrew)

מנכ"ל וסגן נשיא הקונגרס היהודי העולמי, רוברט זינגר, בנאום לציון 75 שנים לטבח בבאבי יאר - אוקראינה, ספטמבר 2016. 

בנאומו קורא זינגר שלא לשכוח את קורבנות בורות ההריגה השונים של הנאצים ברחבי אירופה, אשר נרצחו לא רק על ידי הגרמנים, אלא גם על ידי המדינות הכבושות ומשתפי הפעולה בתוכן. בהמשך, קורא זינגר למדינות אירופה השונות, אשר שיתפו פעולה עם הנאצים במלחמת העולם השנייה, לקבל את האחריות שלהן על פשעי השואה ורצח היהודים. בהמשך נאומו משבח זינגר את אוקראינה על הכרתה הרשמית בפשעי השואה שנעשו בשטחה ועל פועלם של אוקראינים רבים אשר לחמו בנאצים ועזרו ליהודים.